LBtech a.s. Litomyšl

Již od roku 1991 se zabýváme výstavbou, rekonstrukcí a opravami NTL, STL a VTL plynovodů, plynovodních přípojek, domovních plynovodů, průmyslových plynovodů, regulačních stanic a dalších plynárenských zařízení.

Díky moderním technologiím a kvalifikovaným pracovníkům získala společnost LBtech a.s. bohaté zkušenosti na poli výstavby inženýrských sítí a staveb. Díky těmto zkušenostem můžeme zaručit, že výsledky naší činnosti budou v plném spektru provedeny v požadované kvalitě dle nejpřísnějších měřítek.

V současné době se dále zabýváme výstavbami a rekonstrukcemi ostatních inženýrských sítí a zařízení, jako jsou gravitační a tlakové kanalizace a vodovodní řady a přípojky, rozvody tlakové vody a vzduchu pro výrobu technického sněhu, výstavbou objektů pro odvodnění a odplynění skládek odpadů a rekonstrukce rozvodů čistíren odpadních vod (ČOV).

Rekonstrukce a opravy stávajících plynovodů

Pro největšího provozovatele plynovodní sítě na území České republiky, GasNet, zajišťujeme kompletní realizaci plánovaných rekonstrukcí stávajících plynovodů a přípojek, odstranění havarijních stavů a podílíme se na zajištění pohotovostní služby při neočekávaných situacích na území části Pardubického kraje. 

 

Klademe důraz zejména na bezpečné provádění prací. Ochrana zdraví pracovníků je u nás na prvním místě!

Výstavba nových plynovodů a přípojek, přeložky stávavajících PZ

Pro soukromé investory, obce i dodavatele stavebních prací provádíme výstavbu nových plynovodů a plynovodních přípojek, realizujeme odběrná plynová zařízení a průmyslové plynovody. 

 

Zajišťujeme novou výstavbu i přeložky a úpravy stávajících plynárenských zařízení a odběrných plynových zařízení. 

Vodohospodářské stavby, vodovody, kanalizace a další činnosti

Mimo oblast plynárenství se zabýváme výstavbou a rekonstrukcemi ostatních inženýrských sítí a zařízení: gravitační a tlakové kanalizace, vodovodní řady a přípojky, rozvody tlakové vody a vzduchu pro výrobu technického sněhu, výstavbou objektů pro odvodnění a odplynění skládek odpadů, rekonstrukce rozvodů čistíren odpadních vod (ČOV).

 

Pro sanaci stávajících sítí disponujeme zařízením pro bezvýkopovou výstavbu liniových sítí pro své četné výhody, zejména v případech, kde je vyžadována zvýšená šetrnost k prostředí dotčenému sanací s využitím minimálního rozsahu výkopových prací.

Aktuálně

17.06.2024 | Oznámení o doplnění programu výroční Valné hromady dne 28. 6. 2024 v sídle LBtech a.s. v Litomyšli je k dispozici ke stažení zde.

28.05.2024 | Pozvánka na výroční Valnou hromadu: Dne 28. 6. 2024 v 10 hodin se bude v sídle společnosti LBtech a.s. v ul. Moravská 786 v Litomyšli konat řádné výroční zasedání Valné hromady. Pozvánka ke stažení zde. Příloha k pozvánce ke stažení zde.

20.02.2024 | Oznámení o doplnění programu Valné hromady konané dne 1. 3. 2024 ke stažení zde.

30.01.2024 | Dne 1. 3. 2024 v 10 hodin se bude v sídle společnosti LBtech a.s. v ul. Moravská 786 v Litomyšli konat řádné zasedání Valné hromady. Pozvánka ke stažení zde.

01.11.2023 | Dne 31. 10. 2023 společnost LBtech a.s. úspěšně prošla certifikačním auditem společnosti GAS s.r.o. Plzeň.

20.10.2023Obchodní sdělení LBtech a.s.: dovolujeme si Vás informovat, že v naší společnosti LBtech a.s. dochází k interním organizačním změnám, které nemají vliv na celkový chod firmy. Společnost dále pokračuje ve své činnosti v plném rozsahu a nadále dostojí všem svým závazkům. Více ...

12.05.2023 | 11. května 2023 byl zástupcem firmy LBtech, a.s. Davidem Mencem předán veliteli Jednotky požární ochrany JPO II v Litomyšli sponzorský dar v podobě detektorů plynů GasAlertMicroCLIP X3. Více ...

Spolupracujeme