Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při naší činnosti, nejen při rekonstrukcích místních sítí, se naši pracovníci pohybují v rušných částech měst a obcí. Zemní, stavební a montážní práce při výstavbě inženýrských sítí přinášejí mnohá nebezpečí.

Naši pracovníci jsou pravidelně školeni, naši stavbyvedoucí důkladně dohlíží na správné chování zaměstnanců na stavbách, řídíme se doporučeními a nařízeními, ke kterým jsme zavázáni v rámci certifikátu ISO ČSN EN 45001:2018. Při výstavbách pro GasNet podléháme přísným bezpečnostním standardům, klademe důraz na vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky pro bezpečné provádění jejich práce.

Motivujeme naše zaměstnace, aby o nebezpečných situací přemýšleli i oni sami, tím se nejlépe naučí nebezpečí předcházet. Snažíme se eliminovat poškození zdraví pracovníků, chráníme tím i jejich rodiny!

 

Chráníme zdraví  nejen našich pracovníků, ale snažíme se ochránit i obyvatele míst, ve kterých zásahy probíhají. 

Při výkopech používáme těžkou techniku, zejména nakladače, bagry a nákladní vozidla, z pravidla v místech s vysokou koncentrací dopravy a zvýšeného pohybu lidí. Pohyb v hlučném prostředí mezi stroji je velmi nebezpečný, vstup do uzavřeného prostoru staveniště je přísně zakázaný a je možný pouze po předchozím ohlášení u zaměstnance firmy - mistra nebo stavbyvedoucího.

Pokud se pohybujete, ať už v autě, na kole nebo pěšky, v místech, ve kterých probíhá výstavba, například v ulici, kde je realizována rekonstrukce plynovodu, během pracovní doby i mimo, prosíme, respektujte dopravní značení, bezpečnostní zábrany a výstražné cedule. Stejně tak respektujte pokyny našich zaměstnanců, kteří jsou na tyto situace pravidelně školeni a vzděláváni.