Od vzniku společnosti

jsme vybudovali stovky kilometrů všech druhů liniových staveb, plynovodů ve všech tlakových hladinách, desítky kilometrů vodovodů a kanalizací,

postavili mnoho objektů ČOV a realizovali řadu plynárenských zařízení na všech stupních distribuční soustavy a místních sítí.

Díky kvalifikovaným zaměstnancům se podílíme na obnově místních plynovodních sítí, umožnili jsme zásobování zemním plynem a vodou mnoha domácností v obcích a městech na většině území České republiky.