Certifikáty, osvědčení a oprávnění

Od našeho vzniku úzce spolupracujeme s odborníky v oboru výstavby sítí, zejména TIČR (dříve ITI), GAS s.r.o., UNO Praha s.r.o., GasNet (dříve VČP/RWE/innogy).

Jsme jedním ze zakládajících členů Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP) a podíleli jsme se na zahájení spolupráce s RBV a DVGW. Spolupráce s těmito odborovými organizacemi nám umožnila získat certifikáty zaručující nejvyšší kvalitu děl a osvědčení nutná k výkonu souvisejících činností.

 

ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 - č. ZCS-21-101/C01, Systém managementu kvality

ČSN EN ISO 14001:2016 - č. ZCS-21-101/C02, Systém environmentálního managementu

ČSN EN ISO 45001:2018 - č. ZCS-21/101/C03, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výstavba inženýrských sítí, plynovodní sítě, montáž, opravy, revize a rekonstrukce NTL, STL a VTL plynovodů, plynovodních přípojek, domovních plynovodů, průmyslových plynovodů, regulačních stanic a dalších plynárenských zařízení. vodovodních sítí, kanalizací a staveb podobného typu.

 

Certifikát GAS, číslo: 0372/2017/Z1, rozsah: G-S4, P3, N1, N2, N6

Montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených výkopech o světlostech bez omezení a max. provozním přetlaku ≤ 40 bar; montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení; bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí roztaženo nebo zničeno připojeným vtahovacím zařízením, o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení

 

Oprávnění TIČR ev. č. 4556/6/14/PZ-M-e,f,g, Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

Technická inspekce České republiky - k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu: e: zvyšování a snižování tlaku plynů (Regulační stanice plynu); f: rozvod plynů (Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí; Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí; NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn; VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn); g: spotřeba plynů spalováním (Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva)

 

Oprávnění TIČR ev. č. 4694/6/15/PZ-R-e,f,g, Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Technická inspekce České republiky - revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu: e: zvyšování a snižování tlaku plynů (Regulační stanice plynu); f: rozvod plynů; g: spotřeba plynů spalováním

 

Certifikát Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP)