Kanalizace a ČOV

Název akce Realizace Plnění
Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí 12/2013 - 02/2015 72 608 101,-
Kanalizace Radiměř 11/2011 - 11/2013 63 314 804,-
Odkanalizování části obce Poříčí u Litomyšle 03 - 11/2012 15 427 000,-
Splašková kanalizace Nový Ples - Josefov 03 - 11/2012 27 485 000,-
Kanalizace a úprava odvodnění Nové Hrady 03/2009 - 02/2010 25 889 000,-
Splašková kanalizace Staré Město 12/2009 - 07/2011 56 851 000,-
Odkanalizování a intenzifikace ČOV Cerekvice nad Loučnou 07/2007 - 02/2009 13 472 000,-
Výstavba splaškové a tlakové kanalizace a ČOV Loučeň 08/2005 - 11/2007 49 980 000,-

Vodovody

Název akce Realizace Plnění
Oprava vodovodu ul. Jiráskova, Borohrádek 06 - 07/2021 849 000,-
Přeložka vodovodu a STL plynovod, Drůbež Mach, Litomyšl 09/2019 - 05/2020 2 650 708,38
Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (I.etapa) 04 - 09/2020 5 664 978,92
Oprava vodovodu Přepychy, silnice I/320 - Bezvýkopová technologie 06 - 07/2019 873 000,-
Berstlining vodovodu ul. Turkova, Týniště nad Orlicí 04/2019 357 000,-
Byšičky - Kanalizace splašková tlaková a vodovod 01 - 10/2018 17 593 900,-
Heřmanův Městec, ulice Konopáčská - rekonstrukce výtlaku 05 - 07/2018 1 021 954,-
Žlebské Chvalovice, VDJ Ronov nad Doubravou - rekonstrukce vodovodu (berstlining) 10 - 11/2017 1 565 387,-
Rekonstrukce vodovodu - 1. etapa Jaroměřice u Jevíčka 05 - 10/2017 2 542 643,70
Výměna přívodního řadu od armaturní šachty k vodojemu v Mikulovicích 08 - 12/2016 1 336 718,-
Obnova vodovodu v Čisté - SO 04 řad 4 08 - 11/2016 1 551 435,-
Havárie vodovodu vlečka Foxconn - výměna vodovodu DN 300, Pardubice 02 - 03/2016 1 054 172,92
Napojení vrtu HV - 2 na vodovod obce Opatov 12/2014 - 05/2015 1 099 566,85
Vodovod Dašice - Pardubice 10 - 12/2012 4 078 000,-
Oprava vodovodu DN 600 - Cihelna Pardubice 09 - 12/2012 6 979 000,-
Rekonstrukce vodovodních řadů v ul Havlíčkova Svitavy 08 - 10/2010 2 458 000,-
Vyvložkování přivaděče DN 500 Mikulovice 07 - 10/2010 1 441 000,-
Dodávka a montáž veřejných částí vodovodních přípojek v obci Lipník 05 - 12/2009 1 008 000,-
Přívodní a zásobovací řad a nadzemní vodovod v obci Lipník 12/2009 - 12/2010 14 852 000,-
Zdroj vody pro areál ŠKODA AUTO - rozváděcí vodovodní řad 07 - 10/2008 2 448 000,-
Staré Hradiště - okružní křižovatka SO 04 přeložka vodovodu DN 600/300/100 06 - 07/2008 2 341 000,-
Oprava vodovodu Vysoké Mýto ul. Litomyšlská a ul. Čermákova 08 - 11/2007 2 510 000,-
Vodojem a propojovací řad Trstěnice 09 - 12/2006 4 999 000,-
Vodovod Solnice - Černíkov - včetně 240 ks přípojek - II. etapa 2005 - 2009 25 031 000,-