Dar pro hasiče v Litomyšli

Dne 11. 5. 2023 byl zástupcem firmy LBtech, a.s. Davidem Mencem předán veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II/1 v Litomyšli sponzorský dar v hodnotě 29 000 Kč v podobě detektorů plynů GasAlertMicroCLIP X3.

 

U bezpečnostních složek celosvětově oblíbené a praxí ověřené zařízení spolehlivě monitoruje existenci nebezpečí vystavení hasiče plynovému ohrožení současně až čtyř druhů plynů, poskytuje i vizuální kontrolu, že je detektor plynů v provozu, plně funkční a kalibrovaný. Umožňuje i následné zdokumentování průběhu události pro potřebu vyšetřování a objasnění mimořádné události.

 

Předáním daru rozšiřujeme naši vzájemnou spolupráci. Naše společnost zároveň s jednotkou dlouhodobě spolupracuje při bezpečnostních školeních pro případ havárií plynových zařízení a při konzultacích opatření při pracích při zvýšeným nebezpečím na plynovém zařízení.