Každoroční školení pracovníků v oblasti bezpečnosti práce při práci

Dne 22. 12. 2022 proběhlo v areálu společnosti LBtech a.s. školení montážních a stavebních pracovníků v oblasti bezpečnosti a požární ochrany při práci.

Zaměstnanci byli odbornými školiteli seznámeni s novinkami v právním řádu a s aktualizací pracovního řádu v oblasti provádění prací naší společnosti. Každoroční školení pravidelně informuje pracovníky o nutnosti připravenosti na výkon povolání v prostředí s mnoha rizikovými faktory, představuje příklady dobré a špatné praxe a v neposlední řadě vzdělává zaměstnance v oblasti ochrany životního prostředí při výkonu stavební činnosti.

 

Součástí školení byla i prezentace novinek v oblasti pracovního oblečení a prostředků OOPP od společnosti CERVA. Zaměstnanci si mohli prohlédnout a otestovat novinky v sortimentu s komentářem obchodních zástupců Cerva. Představení produktů OOPP přináší i inspiraci vedení v dalším vybavování zaměstnanců pro snižování rizik, která stavební činnosti při výstavbě inženýrských sítí přináší.